Boyun Ağrıları ve Proloterapi

Boyun ağrıları toplumumuzun  sık   görülen  sağlık problemlerinden biridir. Eskiden  bel ağrıları boyun  ağrılarına  göre çok daha  fazla  görülmekte  iken  artık  durum  eşitlenmiş  hatta  boyun  ağrıları biraz daha fazla  görülür  duruma  gelmiştir. 21. Yüzyıl insanının  hayat  tarzı  boyun  ağrılarına  yakalanma riskini  bel  ağrılarına  yakalanma riskine  göre  daha  fazla  artırmaktadır. Duruş bozuklukları, kazalar, hareketsiz  yaşam, üzüntü  ve  stres  boyun  ağrılarına  yakalanmada   en  ciddi  risk  faktörleridir.

Omurgamızın  boyun  kısmı   7  adet  boyun   omurunun  üst  üste  dizilmesiyle  oluşmaktadır. Omurlar  arasında  disk  ve  eklemler, etrafında  ise  ligament, tendon, kaslar  vardır. Boyun  omurlarının  üst  üste  dizilmesiyle  içerisinden  omuriliğin  geçtiği  bir   kanal   oluşur.  Boyun  omurlarının  yan  taraflarında  bulunan   küçük  deliklerden vertebral   arterler  geçer   ve  bu  damarlar  beyne  giderler.


Boyun  ağrılarına  neden  olan  en  sık  görülen  hastalıklar;  boyun  fıtıkları, boyun  kireçlenmeleri, tendon  ve  ligament  hasar  ve  zayıflıklarıdır.
 Bu  hastalıklar   kendileri  ağrı  nedeni  oldukları  gibi  ( örneğin:  büyük  bir  fıtık  yada  osteofit  sinir  sıkışmasına  neden   olarak  boyunda  ağrı,  kolda  ağrı, uyuşma, karıncalanma  ve  güçşüzlük  gibi  belirtilere   neden  olabilir )   akut  ve  kronik  kas  spazmlarına  neden  olarak  da  ağrı  yapabilirler. Boyunda  oluşan  kas  spazmı  boyundaki  doğal  eğriliğin  kaybolmasına  ve  boyun  omurgasının  düzleşmesine  neden  olur.

Proloterapi (prolotherapy)   ile  boyundaki   tendon, ligament   ve  eklemler  canlandırılır  ve  sağlamlaştırılır. Böylece  kas  spazmı  tedavi  edilir.  Çünkü  kronik  kas  spazmına  neden  olan  tendon, ligament  ve  eklem  hasar  ve  zayıflıklarıdır. Kas  spazmı  boyun  omurlarını  çekerek  omurlar  arasındaki  disk  ve  eklemleri  sıkıştırır. Kas  spazmı  tedavi  edilince  kaslar  tarafından  sıkıştırılan  bu  intervertebral  disk  ve  eklemler  rahatlar , fıtıklaşmış  disk  yuvasına  doğru  çekilir. Böylece  boyun  ağrıları  hızla  tedavi  edilir.