Omuz Şıkışmasi ( Bursit, Tendinit ) Hastalığı ve Proloterapi Tedavisi


Sporcular, endüstri işçileri, ev hanımları ciddi omuz ağrılarından sıklıkla yakınırlar. Bunun sebebi rotator manşonun ve omuz başının bulunduğu aralıkta sıkışmasıdır.

Omuz sıkışma sendromu nedir?

Omuz sıkışma hastalığı bir veya daha fazla problemin bir arada bulunması ile gelişir. Bu problemler;
  • Bursa denilen yağlayıcı keseceğin şişmesi ki bursitis denilir. Omuzun yüksek yüklenme altında hızla uzatılması sırasında sıktır. Bu en sık fırlatmaya dayanan sporlarda görülür. Spor dışında boya, cam silme gibi aktivitelerde de olabilir. İleri yaşlarda kendiliğinden de gelişebilir.
  • Rotator manşon tendonlarının şişme- ödem-iltihabı ki tendinit denilir. En sık ani ve yüklenme ile başlanılan sportif aktivitelerde başlar. Buradaki sebep adalelerin henüz bu aktiviteye hazır olmamasıdır.
  • Tendonlardaki aşınma ve yırtıklar sonrası kireç depolanması ki buna kalsifik tendinit denir.


Belirti ve bulgular

Hastalar genellikle ilk belirtileri hatırlamazlar. Genellikle başlangıçta küçük bir ağrı ve adalelerde hafif bir güç kaybı vardır. Omuz hareket kısıtlılığı ve baş üzeri hareketlerde ağrı daha sonra başlar.
Bursitis te orta-ileri derecede ağrı ve hareket kısıtlılığı vardır.
Tendinitte ise bazı kesin pozisyonlarda keskin bir ağrı olur. Tekrarlayıcı tendinit atakları rotator manşon yırtığına sebep olabilir.

Tedavi nasıl olmalıdır?

Omuz  ağrılarının  

 Proloterapi  ile  omuzda  bulunan  yumuşak  dokular (tendon ve ligament kısmi yırtıkları, eklem kapsülü)  tamir  edilerek  yenilenip  güçlendirilebilir. Böylece  omuz ekleminin  sağlamlığı (stabilitesi)  artar, kas  spazmı  ortadan  kalkar  ve  omuz  ağrılarının  ciddi  oranda  azalması  yada  tamamen  ortadan  kalkması  sağlanır. Proloterapi omuz ağrılarının  tedavisinde  mutlaka  denenmesi gereken  doğal  ve  etkili  bir tedavi yöntemidir.

 dinlenin.


Turan Uslu

Turan Uslu